Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

poděkování

U příležitosti konce volebního období děkuji členům stávajícího zastupitelstva obce Slapy nad Vltavou na čele se starostou Ing. Františkem Neužilem. Jménem SDH Slapy nad Vltavou, za aktivní spolupráci a maximální podporu činnosti našeho sboru a zásahové jednotky. Díky této spolupráci a podpoře jsme uspořádali za jejich uplynulé volební období každoročně řadu akcí v obci, jako příklad uvádím: oslavy Masopustu, pouťové oslavy, rozsvícení stromečku, různé hasičské soutěže, včetně okresního kola hry Plamen pro mladé hasiče apod. Společně jsme tak udrželi tradiční akce, které mají své místo v obecním životě a pomáhají formovat vztah obyvatel ke své obci. Také byla pravidelně obnovována zásahová technika v obci z rozpočtu obce, což přispělo k zachování vysoké akceschopnosti zásahové jednotky.
Věřím, že se nám podaří navázat na dosavadní spolupráci s nově zvoleným zastupitelstvem a tak závěrem ještě jednou, stávající páni zastupitelé děkujeme!

Antonín Adam starosta SDH Slapy nad Vltavou

Antonín AdamStarosta SDH Slapy
vytvořeno: 5.10.2014 změněno: 5.10.2014
Kategorie: 2014

Podobné články

Tak si zase plesáme

V sobotou 31.1.2009 proběhl v restauraci U Neužilů nás tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrál Duo profil.

Masopustní průvod, aneb hasičské hastrošení potřetí

V sobotu 28.2.2009 ovládlo obec Slapy opět tradiční masopustní veselí. Průvod masek, pod vedením rychtáře bratra Pavla Matouška, poctivě prošel všemi částmi obce. Celodenní všeobecné obveselování spoluobčanů skončilo zastřelením medvěda a závěrečným tanečkem v restauraci U Neužilů. Po celou dobu veselí nás skvěle doprovázela hudba pod vedením kapelníka Bláhy.

9. květen. 2009 - Slapy

V sobotu 9.5. 2009, od 9.00 hod., se konalo za pěkného počasí 1. kolo požárního sportu 9. a 10 okrsku na fotbalovém hřišti ve Slapech nad Vltavou.

Poděkování

Dobrý den Vážený pane Adame,

srdečně Vás i Vaše kolegy hasiče zvu na náš již tradiční Velikonoční jarmark. Též slapským hasičům osobně děkuji za akci likvidace spadlých stromů ve slapském kopci dne 1.3. Stála jsem v koloně aut a nemohla se dostat do školy, abych zajistila výuku. Zavolala jsem panu starostovi a do 15 minut Vaši hasiči stromy zlikvidovali. Prosím o předání poděkování a pochvaly za „záchranu paní ředitelky a dalších pedagogů“ :)) Dííííky.

Těším se na setkání

Renata Hacaperková, ředitel školy Slapy

Slapské hasičské posvícení

Přes chladné a větrné, ale slunečné počasí se v průběhu sobotního odpoledne (13.9.2008) objevilo na Posvícení kolem 75 dospělých a dětí. Místem veselení byl opět zvolen prostor kolem slapské hasičárny.