Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

Zábava

Ostatní akce organizované SDH Slapy

Svato Floriánská mše - 4.5.2013 ve Slapech

Dne 4.5.2013 se konala ve Slapském kostele sv. Floriánská mše. Děkujeme všem okolním sborům za účast a podporu této akce. (SDH Buš, SDH Krámy, SDH Velká Lečice, SDH Štěchovice, SDH Hradišťko,
SDH Pikovice)

vytvořeno: 6.5.2013 změněno: 12.5.20132013,

Floriánská mše

4. května od 16 hodin ve Slapech v kostele sv. Petra a Pavla

vytvořeno: 23.4.2013 změněno: 23.4.2013Zábava.2010,

Foto masopust 2013

Masopust 2013 Dne 16. 2. 2013 proběhl tradiční masopustní průvod ve Slapech. Masek i kostýmů bylo letos dost. Děkujeme za nové tváře, které se přidali do průvodu a samozřejmě velké díky všem stálým účastníků průvodu. Bohužel začátek průvodu naboural náhodný pád bratra Šefránka, který následně musím být ošetřen rychlou záchrannou službou a poté odvezen na pár dní do nemocnice. Tímto našemu bratrovi přejeme brzké uzdravení. Také děkujeme všem, co hojně hostili maškarní průvod a nebáli se masky pozvat k sobě.

vytvořeno: 16.2.2013 změněno: 20.2.20132013,

rozsvícení stomečku a vítání adventu 2012

vytvořeno: 22.1.2013 změněno: 22.1.2013

listopadová zabíjačka na návsi

vytvořeno: 22.1.2013 změněno: 22.1.2013

MASOPUST 2012

vytvořeno: 21.1.2013 změněno: 21.1.2013

Slapská pouť fotky

vytvořeno: 13.8.2012 změněno: 13.8.2012

Slapská pouť

Slapská pouť a soutěže o tituly Železný hasič, Zlatá hasička a Šikovný hasič

vytvořeno: 20.6.2010 změněno: 22.6.2010Zábava.2009,

Hasičské velikonoční koledování

Už tradicí se stává hasičské velikonoční koledování po vsi, tentokrát to vyšlo na pondělí 13.4. 2009 a počasí přálo. Pečlivě byl vybrán velmi zadatný tým ve složení T. Imrichovič, V. Adam, L. Adam, M. Šárka a J. Pešek. Musíme smeknout před nimi klobouk, že obstáli v této těžké zkoušce a postarali se o to, že nám hasičky či příznivkyně našeho sboru neuschnou. Je vidět, že máme zdatný zásahový tým.

vytvořeno: 21.6.2010 změněno: 21.6.2010Zábava.2009,

Masopustní průvod, aneb hasičské hastrošení potřetí

V sobotu 28.2.2009 ovládlo obec Slapy opět tradiční masopustní veselí. Průvod masek, pod vedením rychtáře bratra Pavla Matouška, poctivě prošel všemi částmi obce. Celodenní všeobecné obveselování spoluobčanů skončilo zastřelením medvěda a závěrečným tanečkem v restauraci U Neužilů. Po celou dobu veselí nás skvěle doprovázela hudba pod vedením kapelníka Bláhy.

vytvořeno: 21.6.2010 změněno: 21.6.2010Zábava.2009,