Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

2017

Výroční valná hromada 20. 1. 2018 od 18:00

20.1.2018 SDH Slapy v 18. 00 hod restaurace U Neužilů, následuje schůze 10. okrsku

vytvořeno: 4.1.2018 změněno: 4.1.2018

SKUPINA ČEZ

vytvořeno: 22.12.2017 změněno: 22.12.2017

Rozsvícení vánočního stromečku - 2.12.2017 od 17:00 SOBOTA

Přijďte s námi rozsvítit Stromeček na náves a tak i přivítat začínající čas Adventní 2.12.2017 Sraz je v 17:00 u Lip (křižovatka na Lahoz, Přestavlky a Slapy) již tradičně půjdeme lampiónovým průvodem na náves ke stromečku S sebou nezapomeňte lampion!!!!! Děkujeme za podporu akce skupině ČEZ

vytvořeno: 1.11.2017 změněno: 19.12.2017

Vánoční koncert - 16.12.2017 od 13:00

v kostele sv. Petra a Pavla ve Slapech

16. 12. 2017 od 13:00 hodin za spolupráce se skupinou ČEZ vystoupí Gabriela Fárková a dechový soubor pod vedením pan Bláha dobrovolné vstupné bude použito na opravu varhan

vytvořeno: 1.11.2017 změněno: 19.12.2017

Vánoční pozdrav starosty OSH

Vážené sestry a bratři, čas utíká tak rychle, že jsme se ani nenadáli a za pár dní se budeme loučit s dalším rokem. Končí rok s pořadovým číslem 2017 a brzy začne nový, který bude ozdoben číslem 2018. Rok, který se chýlí ke svému konci, byl pro naše okresní sdružení rokem hektickým a náročným. Ale o tom psát skutečně nechci – suchými a nezáživnými fakty vás zásobuji během celého roku a budu v tom pokračovat i nadále. Dovolte mi, prosím, v čase předvánočním malé zamyšlení. Říká se, že hasiči jsou jedna velká rodina. S tím souhlasím. Našim nejstarším členům se blíží neuvěřitelná stovka let, našim nejmladším členům jsou pak v souladu s našimi stanovami pouhé tři roky. Bez jakékoliv nadsázky tak mohu říci, že jsme sdružení pěti generací. Je pochopitelné, že různé generace prožily jiné životy v jiných dobách a že na mnohé skutečnosti můžeme mít (a máme) poněkud odlišné názory. Ale máme něco velmi silného, co nás všechny spojuje – to něco je touha pomáhat, touha být užitečný nejen svému sboru, ale také své obci a v důsledku pak celé společnosti. Chtěl bych proto apelovat na každého z nás, aby hledal spíše to společné, co máme, než aby zbytečně zveličoval drobné rozdíly, které se mezi námi tu a tam objeví. Nedovolme, prosím, jiným, ale především sami sobě, aby mezi nás byl vrážen klín nevraživosti, závisti a netolerance. Nerozdělujme se na členy a nečleny zásahových jednotek, nerozdělujme se na ty, kdož mají kolektivy mladých hasičů, a na ty, kdo tyto kolektivy nemají, nerozdělujme se na sbory úspěšné a neúspěšné, na sbory bohaté a chudé, na sbory aktivní a neaktivní. Každý z nás žijeme v nějakých podmínkách, každý z nás má nějaké možnosti a každý z nás může mít (a má) poněkud odlišný názor na to, jak by se hasičina měla dělat. A tak některé sbory žijí sportem, některé žijí kulturou, některé žijí výchovou mladých hasičů a jiné žijí třeba zásahovou činností. A každé tohle žití je žití správné, pokud je daná činnost prováděna s láskou a s nadšením. Nesnažme se, prosím, nálepkovat některé tyto způsoby hasičského života jako dobré či jako špatné. Naopak, respektujme se a naučme se vzájemně si pomáhat. Pokud se nebudeme respektovat vzájemně, pak jen těžko můžeme očekávat respekt od jiných. A pokud si nepomůžeme mezi sebou, pak nikdo jiný nám nepomůže. Nespoléhejme na různé dotace a podpory – až příliš nás činí závislými na jiných a až příliš závisí na dobré vůli té či oné reprezentace státu, krajů či měst. Hasičské sbory si vždy dokázaly poradit a vlastní prací zajistit prostředky k sice skromnému, ale zato důstojnému a udržitelnému fungování. Nebojme se vzájemně pomoc nabízet ani o pomoc požádat. Nikdo z nás není vševědoucí a všemohoucí. Ale každý z nás má a umí něco, co jiným může být užitečné. Organizace pěti generací, jak jsem naše sdružení označil v jednom z předchozích odstavců, umožňuje každému z nás, aby se zapojil dle svých možností, schopností a dovedností. Potřebujeme řemeslníky, ale potřebujeme také úředníky, potřebujeme mladé a zdravé, ale také potřebujeme starší a rozvážné. Neuzavírejme se proto do ulit svých sborů, ale vzájemně si nabídněme pomocnou ruku i v rámci okresu. A ani okres, ba ani kraj nejsou fyzickými hranicemi, kde by se pomocná ruka hasičova měla zastavit. Vím, vím, času je málo, práce je mnoho, doma děti, rodina. Ale když si vzájemně pomůžeme, pak uvidíte, že mnohé velké problémy se stanou malými, dostane-li je do ruky někdo, kdo si s nimi ví rady. Na okrese jsou nás čtyři tisícovky, v kraji bezmála tisíc šedesát, v republice je dobrovolných hasičů ještě šestkrát více. To je, v případě naší vnitřní jednoty, síla až neuvěřitelná. A taky obrovská studnice znalostí, schopností, dovedností a možností. Společně dokážeme mnoho, sami jen velmi málo. To je ostatně důvod, proč jsem se snažil uspořádat celookresní soutěže, to je důvod, proč jezdím do vašich sborů, proč navštěvuji vaše soutěže, vaše výročí, vaše valné hromady. To je důvod, proč apeluji na oceňování zasloužilých členů, to je důvod, proč podporuji naši úspěšnou hasičskou mládež. Protože si moc přeji, abychom skutečně byli ona pětigenerační rodina. Protože chci, abychom se poznali, abychom se vzájemně respektovali, abychom si pomáhali, aby každý v té velké rodině mohl najít místo, kde mu bude dobře a kde se bude cítit užitečný. To je ta největší hodnota, o kterou bychom měli usilovat. Nové zásahové vozidlo bude k ničemu, když nebude existovat sehraná parta, která s ním bude ochotna a schopna vyjet. Oproti tomu dobrá parta, s dobrými vztahy, může často více prospět společnosti s autem, kterému jiní říkají vrak. A taktéž to je s novou soutěžní mašinou, s novou hasičárnou či s čímkoliv materiálním. Ne, v žádném případě bychom neměli rezignovat na zlepšování materiálního vybavení. Ale neměli bychom zapomínat i na ty obyčejné mezilidské vztahy. Jsou cennější než cokoliv jiného. Budu moc rád, když se nad mými slovy alespoň krátce pozastavíte a popřemýšlíte. A budu ještě raději, když společně naplníme nový rok prací na tom, aby náš okres byl ještě lepším okresem. Přeji Vám v novém roce především zdraví. Zdraví je totiž to nejdůležitější, byť si mnozí myslí, že se jedná o klišé. Ale ten, kdo poznal nemoc coby absenci zdraví, už nikdy nebude přáním zdraví pohrdat. Přeji Vám úspěch, ať už si jej představujete jakkoliv. Je jedno, zda si přejete novou cisternu či vítězství na mistrovství republiky – přeji Vám, aby se vám vaše přání splnilo. Přeji vám také tolerantní rodiny, protože všichni dobře víme, že bez rodinné podpory a rodinné pohody se ta naše krásná hasičina dělat nedá. Užijte si Vánoce v pravém křesťanském duchu a nechť je rok 2018 rokem dobrým pro každého z nás, pro naše sbory, pro okres i pro celé hasičské hnutí.

S úctou a s pozdravem Josef Myslín Starosta OSH

vytvořeno: 19.12.2017 změněno: 19.12.2017

stavba jesliček v kostele sv. Petra a Pavla 15. 12. 2017 od 16:30 hodin

Tak jako každý rok nás požádal Jirka Suk o pomoc se stavěním jesliček v místním kostele. Dohodli jsme se, že je postavíme v pátek 15.12. 2017(předvečer koncertu). Sraz je v 16.30 hod. v kostele. Jinak stan na koncert se staví v sobotu po 12. oo hod. u kostela.

vytvořeno: 11.12.2017 změněno: 11.12.2017

Vánoční setkání u Lip - 24. 12. 2017 od 15:00 hodin

vytvořeno: 11.12.2017 změněno: 11.12.2017

Výsledky ZPV a FOTO

vytvořeno: 12.10.2017 změněno: 12.10.2017

POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ

23. 9. 2017 od 15:00 u hasičárny ve Slapech Jste všichni srdečně zváni na neformální posezení, které je malým poděkováním za Vaši práci pro sbor. Občerstvení je zajištěno

vytvořeno: 13.9.2017 změněno: 13.9.2017

pouťová mše

vytvořeno: 22.6.2017 změněno: 22.6.2017