Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

2015

Slapská pouť 2015

vytvořeno: 18.6.2015 změněno: 22.6.2015

POUŤ - Brigády

24.6. 2015 od 17:00 – příprava pódia a úklid okolí 26.6.2015 od 17:00 – stavění stanu, taneční parket 27.6.2015 od 9:00 – výzdoba tanečního parketu 28.6.2015 od 8:00 – úklid

vytvořeno: 8.6.2015 změněno: 8.6.2015

foto z Plamene

vytvořeno: 25.5.2015 změněno: 25.5.2015

Dětský den 31.5.2015

KDY? 31.5.2015

KDE? Na fotbalovém hřišti ve Slapech V KOLIK? 14:00 hodin

Přijďte včas! Od 14 hodin bude „hustá“ pěna! (náhradní oblečení s sebou)

Nezapomeňte s sebou kola, koloběžky a hlavně dobrou náladu!

Připravené bude i malé občerstvení

Vstupné dobrovolné www.hasicislapy.cz

vytvořeno: 14.5.2015 změněno: 14.5.2015

Posázavská stezka - výlet mladých hasičů

2.5.2015 jdem na výlet- Posázavská stezka. Autobus nám jede od Neužilů v 8.15 ( takže sraz po 8 hodině)na zastávce. V Davli vystoupíme a přejdem na vlak- ten jede po 9 hodině. V Kamenném Přívoze vystoupíme a vracíme se pěšky do Davle. Je to cca 14 km. Doprovod rodičů není nutný, ale není ani zakázaný. Pokud děcka půjdou bez rodičů, tak jim dejte vhodné oblečení, pití, sváču a nějaké drobné na občerstvení.

Děti, co byli na uzlové štafetě- Áďa, Tom, Honza, Helča, Elda a Zdenda tak přinesou v pátek 24.4.2015 na hřistě oblečení ,v kterém závodili. Schůzka je v pátek 24.4. od 17.00 na hřišti.

vytvořeno: 23.4.2015 změněno: 23.4.2015

Výsledky 5. kola uzlové štafety

děkujeme za dobrou reprezentaci našeho sboru a poděkování za dobré výsledky

vytvořeno: 16.4.2015 změněno: 16.4.2015

SVATOFLORIÁNSKOU MŠI

SDH Buš a SDH Slapy zvou všechny své členy, okolní hasičské sbory, občany a přátele na SVATOFLORIÁNSKOU MŠI pod širým nebem sraz v pátek 8.5.2015 v 15­.00 hod. na příjezdové cestě k hlavní bráně zámku ve Slapech Program: 15.15 hod. – svěcení kapličky po rekonstrukci

 • slavnostní pochod do Buše za doprovodu hudby

16.00 hod. – mše svatá na návsi Obce Buš (slouží P. Pawel Debek – Římskokatolická farnost Štěchovice Posezení s dechovkou, občerstvení Připravena suchá i mokrá varianta akce

vytvořeno: 13.4.2015 změněno: 13.4.2015

usnesení z okresní konference

USNESENÍ z jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Praha-západ Řevnice 4.4 2015 Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ na základě přednesených zpráv, projednaných písemných materiálů a diskuze

I. B e r e n a v ě d o m í : 1/ Diskuzní příspěvek starosty Města Řevnice ing. Tomáše Smrčky 2/ Diskuzní příspěvek zástupce HVP Jaroslava Korby 3/ Diskuzní příspěvek starosty KSH SH ČMS Josefa Páva 4/ Diskuzní příspěvek velitele stanic HZS Řevnice a Jílové npor. Miroslava Českého II. S c h v a l u j e 1/ Zprávu o činnosti Sdružení hasičů Praha-západ za období 2010 – 14 2/ Zprávu o hospodaření OSH Praha- západ za léta 2010 – 14 Změnu č. 2 v rozpočtu OSH na r. 2015 3/ Zprávu kontrolní a revizní rady za léta 2010 – 2014 4/ Program a zaměření činnosti OSH Praha-západ na období do roku 2015 5/ Program a zaměření činnosti OSH Praha západ na období 2015 – 2019 5/ Počet členů jednotlivých odborných rad na osm členů 6/ Jmenování do funkcí vedoucích odborných rad OSH PZ do rady velitelů Jiřího Wohlmutha do rady mládeže Michala Zrna do rady prevence Františka Krále 7/ Návrh kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS na funkci starosty SH ČMS Jana Aulického do VV SH ČMS Josefa Páva na funkci starosty KSH ČMS Oldřicha Lacinu do VV KSH ČMS Vratislava Horáka do KORV KSH Jiřího Fürsta do KORM KSH Michala Zrna do KORP KSH Františka Krále do KORP KSH Jaroslava Kopeckého na funkci předsedy KKRR KSH Josefa Jermáře III. V o l í : 1/ starostu Sdružení hasičů Praha-západ Vratislava Horáka 2/ náměstky starosty OSH Praha-západ Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka 3/ členy VV OSH Praha-západ Jiřího Fürsta , Oldřicha Kačírka Jaroslava Kopeckého, Františka Krále Boženu Řezníčkovou, Milana Válu, Jřího Wohlmutha, Michala Zrna 4/ Předsedu okresní kontrolní a revizní rady Jaroslava Šetlíka 5/ členy okresní kontrolní a revizní rady Jiřího Čejku, Oldřicha Semeckého 6/ delegáta na Shromáždění delegátů OSH Jiřího Hrdličku 7/ delegáty na V. řádný sjezd SH ČMS Vratislava Horáka, Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka, Jaroslava Kopeckého 8/ náhradníka Jaroslava Šetlíka IV. U k l á d á : 1/ výkonnému výboru projednat a vyřídit připomínky, návrhy a náměty z diskuze a informovat o tom všechny SDH organizované v okresním sdružení a zapracovat je do zaměření činnosti Okresního sdružení hasičů na nové volební období

 • ve spolupráci s odbornými radami a SDH zabezpečit pravidelnou činnost v rámci Okresního

sdružení hasičů tak, aby byly splněny úkoly stanovené shromážděním delegátů

 • pravidelně aktualizovat webové stránky Okresního sdružení hasičů zejména se zaměřením na

informovanost všech složek sdružených v Okresním sdružení hasičů

 • v souladu s přijatým usnesením shromáždění delegátů a zaměřením činnosti na další volební

období vyhodnocovat jejich plnění na jednáních výkonného výboru a následně na jednáních shromáždění představitelů sborů

 • pokračovat ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Požární bezpečností s.r.o.
 • zpracovat nový seznam základních změn týkajících se SDH po konání volebních valných hromad

v souladu s nově přijatými stanovami SH ČMS a tento seznam zaslat všem SDH

 • zabezpečit účast zvolených delegátů na Krajské shromáždění Středočeského kraje a V. sjezdu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zajistit zpracování a přenos informací z obou jednání vyšších orgánů k SDH 2/ výborům SDH

 • seznámit své členské základny s výsledky Shromáždění delegátů dne 4.4. 2015 a zajistit realizaci

závěrů v podmínkách jednotlivých SDH

 • aktivně se podílet na plnění úkolů stanovených na nové volební období 2015 – 2019 a z tohoto

pohledu informovat členskou základnu na svých jednáních

 • při provedení změn ve funkcionářském aktivu SDH nahlásit tyto změny ihned na sekretariát OSH

Praha-západ

 • pravidelně informovat členskou základnu na svých jednáních o plnění přijatých úkolů z jednání

VH SDH i Shromáždění delegátů OSH Praha-západ

 • oslovit nově zvolená vedení měst a obcí ke vzájemné spolupráci v místě své působnosti

3/ starostovi OSH Praha-západ

 • zabezpečovat pravidelnost jednání VV OSH a připravovat jejich obsahovou náplň
 • podílet se na činnosti okresních odborných rad
 • zlepšit kvalitu spolupráce v rámci činnosti sekretariátu OSH

4/ Okresní kontrolní a revizní komisi

 • pravidelně na svých jednáních projednávat plnění rozpočtu OSH Praha-západ

Za návrhovou komisi: předseda Petr Jeřábek člen Milan Vála člen Antonín Adam V Řevnicích dne 4. 4. 2015

vytvořeno: 9.4.2015 změněno: 9.4.2015

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ

Blíží se konec února a máme za sebou dvě zdařilé akce v obci, které pořádal SDH Slapy nad Vltavou.

První z nich byl tradiční Masopustní průvod, který se konal v sobotu 14. 2. 2015, počasí moc nepřálo, bylo lezavo a tak ve spojení s virovými onemocněními byla účast masek trochu slabší. Jsem rád, že tato tradice stále v obci žije a patří poděkování všem, kdo přispěli k jejímu dobrému průběhu. Jednak parta nadšenců v maskách, kteří baví sebe i spoluobčany a jednak těm, kteří nezavřeli své příbytky před tímto rozpustilým rejem a vítali hudbu a masky hojným občerstvením.

Druhou akcí byl tradiční hasičský ples, který byl o týden později. Opět se naplnila Restaurace U Neužilů a příjemná hudba v podání Akustik Bandu a „masová“ tombola přispěly k pěknému kulturnímu zážitku účastníků plesu. Jsme asi už jeden z málo spolků, který chodí po vsi osobně zvát na ples, ale pro nás je to jednak možnost osobního kontaktu se spoluobčany a jednak je i milý finanční příspěvek na pokrytí nákladů plesu, který při tomto osobním zvaní občas obdržíme. Všem těm, kteří přispěli na tento ples moc děkujeme za přízeň a podporu naší činnosti. Věřte, že výtěžek z obou akcí bude použit na zajištění činnosti našich mladých hasičů v letošním roce, kdy navíc pořádáme v květnu i okresní kolo soutěže pro mladé hasiče, tak se každá koruna hodí.

Na setkání na dalších společných akcích v obci, o kterých budete včas informováni, se těší hasiči Slapy. Váš Tonda Adam, starosta sboru.

vytvořeno: 24.2.2015 změněno: 24.2.2015

seznam členů k 1.1.2015

příjmení jméno
Buriánková Marie
Adamová Alena
Bárta Vladimír
Flegrová Jiřina
Moravec Bohumil
Neužilová Jaroslava
Kubíče Antonín
Straka Jan
Kubíčová Marie
Polena Jan
Kubíče Josef
Domes František
Vavřínková Eva
Frebort Ludvík
Kroft František
Říhová Jana
Počta Tomáš
Mestková Milena
Dvořák Jiří
Volánek Jiří
Štícha Václav
Lampír Miloslav
Laštovka Jiří
Smolák František
Buriánek Antonín
Zemanová Miroslava
Vít Miroslav
Cholavski Ladislav
Švébl Josef
Petrák Václav
Dřízhal Jan
Nerad Luděk
Truxová Eva
Klímová Mgr. Dana
Vosmík František
Vydra Václav
Marková Hana
Adam Antonín
Adamová Alena
Matějčková Anna
Novosseltsev Grigoriy
Vondráček Stanislav
Kopecká Dana
Prokeš Jaroslav
Matoušek Pavel
Adam Vratislav
Kopřivová Alena
Vebr Jan
Neužilová Ivana
Chroboková Soňa
Neužil ing. František
Zoul Ladislav
Pešková Olga
Papírníková Marie
Imrichovičová Pavla
Neužil Zdeněk
Laštovková Iveta
Mastík Jaroslav
Matoušková Hana
Hrůnek Pavel
Laštovka Jiří
Pešek Jiří
Horáček Michal
Zoulová Jana
Kubíček Ladislav
Stránská Miroslava
Tampier Karel
Novosseltsevová Yelena
Švébl Zdeněk
Běhalová Vladimíra
Nová Karolína
Buriánek Ing. Antonín
Šifta Martin
Kubíčková Hana
Janda Jiří
Nováková Zuzana
Adamová Alena
Hušbauerová Hana
Nymšová Daniela
Šárka Michal
Holcrová Pavlína
Adamová Anna
Hájek Václav
Bárta Petr
Kopecký Martin
Imrichovič Jan
Papírníková Eliška
Prokešová Vendula
Adam Lukáš
Polcar Lukáš
Hofrichter Jakub
Peška Martin
Stránský Vítek
Mastíková Lenka
Tampier Karel
Mastík Ondra
Papírníková Šárka
Tampierová Kateřina
Lišková Barbora
Nová Tereza
Neužilová Lucie
Matoušek Matěj
Matulová Karolína
Šiftová Eliška
Kubíček Jan
Neužil Zdeněk
Strouhal Martin
Švébl Zdeněk ml
Špačková Adéla
Neužilová Amálie
Petrák Šimon
Novák Tomáš
Nymšová Jana
Kubíček David
Kalina Ondřej
Petrák Václav
Petrák František
Špaček Vilém
vytvořeno: 22.2.2015 změněno: 22.2.2015