Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

Technika

tatra1[1].jpg

TATRA 815

tatra[1].jpg

TATRA 148 CAS 32

technika_V3S[1].jpg

PRAGA V3S CAS

isuzu[1].jpg

ISUZU (dodávka)

strikacka[1].jpg

Hasičská stříkačka PS 16 (sportovní úprava)

el_centrala2[1].JPG

Elektrocentrála – Honda 2800#dále ve výzbroji: Hasičská stříkačka PS 12 .<>
Hasičská stříkačka PS 8

vytvořeno: 8.4.2010 změněno: 20.6.2010
Kategorie: O nás.Technika

Podobné články

O nás

Sbor dobrovolných hasičů Slapy nad Vltavou (Praha západ, Středočeský kraj) je registrován jako organizační jednotka SHČMS pod číslem 3210052 dne 12.4.1995

poděkování

U příležitosti konce volebního období děkuji členům stávajícího zastupitelstva obce Slapy nad Vltavou na čele se starostou Ing. Františkem Neužilem. Jménem SDH Slapy nad Vltavou, za aktivní spolupráci a maximální podporu činnosti našeho sboru a zásahové jednotky. Díky této spolupráci a podpoře jsme uspořádali za jejich uplynulé volební období každoročně řadu akcí v obci, jako příklad uvádím: oslavy Masopustu, pouťové oslavy, rozsvícení stromečku, různé hasičské soutěže, včetně okresního kola hry Plamen pro mladé hasiče apod. Společně jsme tak udrželi tradiční akce, které mají své místo v obecním životě a pomáhají formovat vztah obyvatel ke své obci. Také byla pravidelně obnovována zásahová technika v obci z rozpočtu obce, což přispělo k zachování vysoké akceschopnosti zásahové jednotky.
Věřím, že se nám podaří navázat na dosavadní spolupráci s nově zvoleným zastupitelstvem a tak závěrem ještě jednou, stávající páni zastupitelé děkujeme!

Antonín Adam starosta SDH Slapy nad Vltavou