Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

16.6.2009 Štěchovice, osada Třebenice

Poblíž hráze v Třebenicích hořela při cvičné plavbě kajutová loď. Za 18 minut od ohlášení na místě zásahu

Jako první dorazila na místo naše zásahová jednotka, následovaná SDH Štěchovice a PS Jílové. Naše práce spočívala v ochraně motorových parníků zakotvených na pravé straně, kam vítr zanášel hořící loď. Vlastní zásah, po přivlečení lodi k levému břehu, provedli profesionálové z Jílového a ve spolupráci s SDH Štěchovice pak natáhli normou stěnu, která bránila úniku ropných látek.

Vyjížděli jsme T 815 a zasahovali ve složení: Tonda Imrichovič, Vráťa Adam a Lukáš Adam.

vytvořeno: 11.4.2010 změněno: 11.4.2010
Kategorie: Hasiči.Zásahy

Podobné články

7.7.2009 Technická podpora

V úterý 7.7.2009 byla naše jednotka povolána k hledání pohřešované osoby v lokalitě Slapy – chatová osada Sladováře. Naše činnost spočívala v zajištění průjezdnosti místní komunikace – odstranění technických zábran (technická

O nás

Sbor dobrovolných hasičů Slapy nad Vltavou (Praha západ, Středočeský kraj) je registrován jako organizační jednotka SHČMS pod číslem 3210052 dne 12.4.1995

zásahy 2008

Souhrn událostí v roce 2008

5.červenec 2009 - Soutěže v požárním sportu na Jílovišti

O sváteční neděli 5.7.2009, v horkém a dusném počasí, se statečné hasičky a hasiči našeho sboru zúčastnili soutěže v požárním sportu na Jílovišti. Jednalo se o tradiční požární útok na elektronické terče (2 x hadice B, na dvě kola).

9. květen. 2009 - Slapy

V sobotu 9.5. 2009, od 9.00 hod., se konalo za pěkného počasí 1. kolo požárního sportu 9. a 10 okrsku na fotbalovém hřišti ve Slapech nad Vltavou.